สร้าง HTML Code สำหรับติดหน้าเว็บไซต์

Address [ ตัวอย่าง rtmp://streaming.server.com/streamname ]
Stream [ ตัวอย่าง streamname ]
Width pixel [ ตัวอย่าง 640 ]
Height pixel [ ตัวอย่าง 360 ]